• سامانه کشف تخلف (Fraud Detection)

   سامانه کشف تخلف (Fraud Detection)

   این سامانه باهدف پردازش و بررسی داده‌های پرداخت در مؤسسات مالی-بانکی و شرکت‌های PSP و تشخیص تخلف‌های احتمالی بر اساس الزامات بانک مرکزی و شاپرک و سایر الگوریتم‌های قابل‌تعریف در سیستم طراحی و پیاده‌سازی شده است.

   قابلیت ها و امکانات

   ازجمله قابلیت‌های سامانه فوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • تحلیل رفتاری کاربران، دستگاه‌های POS و سایر درگاه‌های پرداختی
   • امکان اتصال به سوئیچ‌های مختلف جهت دریافت تراکنش‌ها و اطلاعات‌پایه
   • ارائه گزارش‌های مدیریتی
   • پیاده‌سازی شده منطبق بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شاپرک
   • ارائه گزارش‌های تحلیلی و رفتاری متناسب با هر نوع موقعیت زمانی و مکانی
   • مدیریت پذیرندگان دستگاه POS
   • ارائه گزارشات مدیریتی مختلف
   • تعیین سطوح دسترسی کاربران

   این سامانه به سفارش شرکت سایان کارت(PSP) طراحی و پیاده‌سازی شده و در حال بهره‌برداری می‌باشد.

   مشخصات فنی
 • دسترسی سریع