• طبقه بندی خدمات
  • طراحی و تولید سیستم‌های نرم‌افزاری

    سیستم‌های نرم‌افزاری، کاربردی و بانک‌های اطلاعاتی

   • برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های توسعه سیستم‌ها
   • طراحی و تولید سیستم‌ها
   • نظارت بر راه‌اندازی و توسعه سیستم‌ها
   • راه‌اندازی، تست و تحویل سیستم‌ها
   • بررسی و ارزیابی نیازمندی‌ها در زمینه یکپارچه‌سازی  سیستم‌های غیرمتمرکز

    

   طراحی و تولید سیستم‌های نرم‌افزاری
 • دسترسی سریع