• طبقه بندی خدمات
  • محصولات و خدمات آتی
   •  ارائه خدمات Core Banking و نرم افزارهای ویژه صنعت بانکداری
   • ارائه سخت افزار های ویژه بانکداری الکترونیکی
   • ارایه سخت افزار ها و ملزومات زنجیره خدمات بانکداری الکترونیکی
   • ارایه نظام پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات (نت) در حوزه فناوری اطلاعات
   • ارایه Total Solution درحوزه بانکداری الکترونیک
   • مشاوره، نظارت و آموزش در حوزه بانکداری الکترونیک 

    

   محصولات و خدمات آتی
 • دسترسی سریع