• طبقه بندی خدمات
  • سخت‌افزار و تأمین قطعات
   واحد سخت‌افزار تدبیر تراکنش ایرانیان، با در اختیار داشتن متخصصین کارآمد، خبره و پرتلاش، وظیفه تامین و پشتیبانی فنی تجهیزات را برعهده دارد. فعالیت‌های شرکت در این حوزه عبارتند از:
    

   تجهیزات مرکز داده و شبکه
   سرورها
   •  سرورهای HP BL,ML,DL,…Series
   • Cisco UCS:B,C,E Series
    
    
   رسانه‌های ذخیره اطلاعات
   •  EMC2 VNX Storage Series
   • HP Storage
    
    
    رسانه پشتیبان‌گیری اطلاعات
   • Quantum Library
   • HP

    

   تجهیزات سیسکو
   Cisco Routers
   • 1000 Series ASR 
   • 7200 Series
   • 3900, 2900, 1900 Series
   •  
   Cisco Switches
   • Nexus 2000, 5000,5500 Series
    
    
   تجهیزات جونیپر 
   Juniper Routers
   • M/E/S/T/PTX/ACX Series
    
   Juniper Switches
   • EX/QFX Series
    
    
   ابزارهای امنیتی
   • WAF, IDP, IDS, UTM Firewalls 
   • NAC, ISEIPS, Cisco ASA
   • VWG, IDP, ISG, Juniper SRX
   • FortiWEB Fortigate, Fortinet
   • FSFire Pass
   • Bluecoat ProxySG
   • Application Based Solutions
    
    
   فناوری ارتباطی شبکه
    
   • SAN, SAN/Director Switches
   • NAS Storages
   • Contain Array Storage
   • Cisco MDS Series, Fiber PL
   • HP
   • qLogic
   • Emulex
   • Brocade 
    

    
    
    
   تجهیزات بانکی
   • چاپگر سند زن (Pass Book Printer)
   • Cheque Scanner
   • چاپگر کارت بانکی

    

    

    

   سخت‌افزار و تأمین قطعات
 • دسترسی سریع