• ترکیب سهامداران

      • بانک قوامین
      • شرکت پژوهش توسعه ناجی
      • شرکت لاله کامپیوتر
  • دسترسی سریع