• رزومه کارشناسان
  • رزومه کارشناسان

   نام و نام خانوادگی سمت در سازمان تصویر
   مصطفی صباغی مدیر پروژه  
   یاسین احمد زاده سرپرست فنی
   رضا مختاری کارشناس ارشد شبکه
   مجید حیدری کارشناس ارشد سیستم عامل
   مهدی مسگر کارشناس ارشد شبکه
   مصطفی قربانی کارشناس مانیتورینگ
   صابر گورزادی کارشناس مانیتورینگ
   امیر جهانگیری کارشناس ارشد سرور و ذخیره ساز
   علی سلیم رفتار کارشناس ارشد سیستم عامل و مجازی سازی
   حسین حسن زاده کارشناس ارشد سرور، ذخیره‌ساز و مجازی سازی
   مجید علیمرادی مسئول انبار
   داود احمدی مشاور مجازی سازی

    

 • دسترسی سریع