• افزایش ۱۰٫۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

   افزایش ۱۰٫۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

   عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و هدف از دریافت تسهیلات طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ منتشر شد.

   به گزارش روابط عمومی‌بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۹۸۴.۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته مبلغ ۲۸۲٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰٫۴ درصد) و نسبت به ماه قبل ۳۱۹.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲٫۰ درصد) افزایش داشته است.
    
   جدول شماره ۱ بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری ۸۵۶٫۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸٫۷ درصد) بوده که نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۹٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲٫۳ درصد) افزایش داشته است.
    
    
    
    
   جدول شماره ۲ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۱۸۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲٫۶ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته مبلغ ۲۴۹٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵٫۵ درصد افزایش داشته است.
    
   در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۷۰۵٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷٫۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
    
   ملاحظه می‌شود از ۸۵۶٫۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۴ درصد آن (مبلغ ۷۰۵٫۹ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.
    
    
    
    
   شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع