• انتصاب مهندس مصطفی صباغی به عنوان مدیر پروژه پشتیبانی و توسعه زیرساخت بانک قوامین

   انتصاب مهندس مصطفی صباغی به عنوان مدیر پروژه پشتیبانی و توسعه زیرساخت بانک قوامین

   انتصاب مهندس مصطفی صباغی به عنوان مدیر پروژه پشتیبانی و توسعه زیرساخت بانک قوامین

   انتصاب مهندس صباغی ...

   تحت حکمی ، مهندس مصطفی صباغی به عنوان مدیر پروژه پشتیبانی و توسعه زیرساخت بانک قوامین منصوب گشتند .

   با آرزوی موقثیت روز افزون برای ایشان .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع