• انتصاب اعضای هیئت مدیره

   انتصاب اعضای هیئت مدیره

   انتصاب اعضای هیئت مدیره

   انتصاب اعضای هیئت مدیره

   طی حکمی از سوی بانک قوامین ، جناب آقای مهندس شهبازی به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای مهندس جوزی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان منتصب شدند.

    آرزوی موفقیت و کامیابی را برای هر دو بزرگوار از خداوند منان خواستاریم .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع