• حوزه های فعالیت شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان
   خدمات مراکز داده
   مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه
   نظام نت
   راهکارهای مجازی‌سازی
   خدمات تحقیق و توسعه
   محصولات و خدمات آتی
   مدل‌سازی و مدیریت فرآیندها
   طراحی و تولید سیستم‌های نرم‌افزاری
   سخت‌افزار و تأمین قطعات
 • دسترسی سریع